Sprostowanie do artykułu „Faktu”

W dzisiejszym artykule pt. „Tak działa propaganda” opublikowanym przez dziennik „Fakt” pojawiły się nieprawdziwe informacje na temat uroczystości, która odbyła się we wtorek 21 listopada br. w Agencji Frontex. Informujemy, że dopiero podpisana w tym roku umowa reguluje kwestie związ [...]

Źródło: Źródło Czytaj więcej na MSWiA.GOV.PL

Sprostowanie do artykułu w „Super Expressie”

W dzisiejszym wydaniu „Super Expressu” (dodatek warszawski) w artykule „3 dni czekania na dowód rejestracyjny”, pojawiły się nieprawdziwe informacje. Autor twierdzi, że za prowadzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adminis [...]

Źródło: Źródło Czytaj więcej na MSWiA.GOV.PL

KOMUNIKAT FZZ SM

W dniu 16 listopada 2017 w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszu Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej przy udziale Konwentu Dzi [...]

Źródło: Źródło Czytaj więcej

Legitymacja członkowska