Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w SG - Informacja

...

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pytań kierowanych w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w dn. 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15, w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność art. 115a Ustawy o Policji w zakresie w jakim w jakim ustala wysokość ekwiwalen [...]

Źródło: Źródło Czytaj więcej

Inauguracja medalu „ Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”.

...

8 listopada br. przedstawiciele Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy KGSG na zaproszenie Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy NwOSG w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich uczestniczyli w uroczystej inauguracja medalu „ Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”. Organizatorem ur [...]

Źródło: Źródło Czytaj więcej

Legitymacja członkowska